SBB är en ansvarstagande och långsiktig fastighetsägare och hyresvärd. För att kunna fortsätta vara det och för att kunna växa uthålligt och hållbart vill vi agera ansvarsfullt. Med vår uppförandekod för leverantörer och vår hållbarhetskod för leverantörer vill vi säkerställa att vi tillsammans med våra leverantörer och samarbetspartners arbetar för en hållbar utveckling på ett affärsetiskt sätt. Det är därför viktigt för oss att även ni som leverantör bekräftar och accepterar vår hållbarhetskod för leverantörer och vår uppförandekod för leverantörer.

Bekräftelse av dessa dokument lämnas i formuläret nedan.

Här kan du läsa om hur SBB behandlar personuppgifter.

Har du frågor om bekräftelsen, aktuella dokument, behandling av personuppgifter eller andra frågor ta kontakt med din kontaktperson på SBB.

BEKRÄFTELSE

Härmed bekräftar vi som leverantör till SBB att vi läst, förstår, accepterar och kommer att tillämpa SBBs uppförandekod- och hållbarhetskod för leverantörer .

Vi förstår att aktuella dokument gäller för oss i alla marknader och jurisdiktioner där vi bedriver verksamhet med, eller indirekt representerar eller arbetar för, SBB. Vi godkänner att aktuella dokument ska ses som en integrerad del av vårt avtal med SBB.