Samhällsfastigheter i Norden och hyresrätter i Sverige är Samhällsbyggnadsbolagets (SBB) primära fokus.

SBB ska äga och förvalta hyresrätter i Sverige och samhällsfastigheter i Norden långsiktigt och utvecklas i samarbete med kommuner runt om i Norden. Hållbarhet är en integrerad del i vår affärsmodell. Det långsiktiga utdelningsmålet ska uppgå till 40% av det utdelningsgrundande resultatet. Belåningsgraden ska inte överstiga 60%. Tack vare vår gedigna fastighetskunskap och erfarenhet av projektutveckling i kombination med vår långsiktighet skapas värden i SBB.