Samhällsfastigheter

Vänligen besök kontaktsidan för samhällsfastigheter 

Vid felanmälan, sök upp din fastighet och se servicenummer

Fakturafrågor:  [email protected] 

Hyresfrågor: [email protected]


Bostäder

Är du bostadshyresgäst?

SBBs bostäder har flyttats till det helägda dotterbolaget Sveafastigheter. Du hittar lediga lägenheter, kontaktuppgifter och övrig information på sveafastigheter.se

Kontakta Sveafastigheter på tel 0200-22 72 00

Bor du i någon av dessa fastigheter vänligen kontakta respektive kontaktperson.