SBBs vård- och omsorgsfastigheter inkluderar särskilda boenden för äldre (äldreboenden), LSS-boenden, sjukhus och vårdcentraler. Under sidan ”Fastigheter” återfinns hela SBBs förvaltningsbestånd.

Vår organisation för utveckling inom vård- och omsorg

Vår organisation för utveckling av äldreboenden är en viktig del av SBB och drivs enligt Odalen-konceptet. Vårt team har, förutom kompetens inom fastighetsutveckling och förvaltning, mångårig erfarenhet och stor förståelse för såväl den kommunala verksamheten som för vårdverksamheten. Vi har under åren skapat oss en klar bild av vad som efterfrågas och har själva bevittnat vad som skapar en extra dimension av välbefinnande och långvarig hållbarhet i verksamheterna. Vår ambition är att bygga med högsta kvalitet och leverera fastigheter som är hållbara för samhället i många år framöver. Koncernens egen förvaltning och ägandet av våra vård- och omsorgsfastigheter är långsiktigt och vi finns alltid på plats för att ni som kunder skall vara nöjda.

Vad vi kan erbjuda

Odalens koncept är heltäckande och det är de många små detaljerna som avgör. Vi har tagit till oss forskning och moderna tekniska metoder för att skapa ett helhetskoncept med kvaliteter utöver vad som vanligtvis erbjuds. Konceptet, som bland annat innefattar dagsljussimulerande belysningssystem, högkvalitativa materialval och det senaste inom välfärdstekniker, har en direkt inverkan på människorna som vistas i våra fastigheter och skapar mervärden för såväl boende som personal. Konceptet skräddarsys och samskapas med varje kommun och operatör, geografisk placering och ändamål.

När vi utvecklar samhällsfastigheter vill vi att de ska bli ett med samhället. Våra fastigheter ger ett arkitektoniskt tillskott i stadsbilden och skapar ett helhetsintryck med omgivande samhälle. Vi värnar starkt om hållbarhet i såväl utveckling som förvaltning och miljöcertifierar alla våra fastigheter.

För oss är bara det bästa gott nog i de vård- och omsorgsfastigheter vi skapar och förvaltar. Kvalitet i såväl boende- och arbetsmiljö som i materialval och gestaltning är grundläggande. De boende ska känna trygghet och trivsel, medarbetarna ska ha en inspirerande och trivsam arbetsmiljö och verksamheten ska kunna anpassas och fungera över lång tid. Även de utemiljöer som skapas kring våra boenden går i ett med vårt koncept. Grönska och biofili bjuder in till utevistelse i grupp eller avskildhet efter önskan och skapar ökad trivsel för boende, personal och omgivning.

En trygg partner för landets kommuner

Vi kan vara en trygg och värdeskapande partner till er kommun. Kommunen står inför många strategiska och politiskt viktiga beslut inför en nyetablering, inte minst vad gäller äldreboenden. SBB som långsiktig fastighetsutvecklare av äldreboenden jobbar transparent i nära dialog med kommuner och har en arbetsmetodik som grundar sig i värderingar kring för vem och varför vi bygger. Vi har full förståelse för kommunens övergripande arbete och kan vara en samarbetspartner för att säkerställa att de bästa boendeplatserna finns på plats när behovet föreligger – och inte senare. Tillsammans kan vi skapa en långsiktig driftsprocess som anpassas för varje kommuns önskemål och skapar förutsättningar för en effektiv driftsekonomi.

Vi har även stor erfarenhet av upphandlingar inom ramen för LOU och har vunnit flertalet kommuners förtroende genom vårt kvalitativa koncept och attraktiva hyresavtal. Vi bistår med vår kompetens inom upphandling så att ni skall känna er trygga genom hela processen. Tveka inte att kontakta oss om ni önskar ta dialogen vidare och höra mer om de fördelar som en samverkan med Odalen/SBB hade inneburit för kommunen i sitt nyskapande och långsiktiga fastighetsägande.

För att ta del av mer information om SBBs utvecklingsprojekt kopplat till äldreboendesegmentet är du välkommen att besöka www.odalenfastigheter.se där du även kan ta del av  färdigställda och pågående projekt enligt Odalen konceptet.