Beskrivning

Om projektet

Nöthagen i Nyköping är ett område som omvandlas från gammalt indrustrikvarter till en ny centrumnära stadsdel. Karaktärisktiska byggnader från industriepoken bevaras och får nytt liv och nya användningsområden. Området kommer utgöras av en blandad byggnation där det bland annat skapas en skola i centrala delen av området. I flertalet kvarter skapas bostäder i centralt läge i staden men även i direkt närhet till resecentrum med möjlighet att bland annat resa till Stockholm på under en timme. Utvecklingen av området sker i nära samarbete mellan SBB och Nyköpings kommun vad gäller planering, projektering och genomförande.

Just nu pågår förberedande arbeten i form av utredningar, sanering, omkoppling av media och lättare rivning.

Kontakta oss om du är intresserad av att vara med och utveckla Nöthagen! Vi söker samarbetspartners för att utveckla området till en fin stadsdel.

Nyköpings kommun – Utveckling Nöthagen

Fakta

 • Kategori
  Bostadsrätter, Hyresrätter, Samhällsfastighet, Utbildning, Vård- och omsorgsboende
 • Status
  Planerat
 • Kommun
  Nyköping
 • Område

  Centrala Nyköping

 • Adress

  Blommenhovsvägen 26

 • Storlek

  140 000 kvm bostäder, 12 000 kvm samhällsfastigheter, 10 000 kvm kontor

Kontakt