Bäste leverantör till SBB Bostad 

Samtliga SBBs bostäder har flyttats till det helägda dotterbolaget Sveafastigheter. Du hittar all faktureringsinformation på sveafastigheter.se

VID FAKTURAFRÅGOR
E-post: [email protected] 

Sveafastigheter tel 0200-22 72 00