Driftstopp

Vi gör en systemuppdatering under perioden

26 – 30 maj

Detta innebär att ni INTE kan göra några felanmälningar digitalt, alltså varken via Mina sidor eller i er Boendeapp.

Vi ber er endast felanmäla AKUTA ärenden under perioden!

Icke akuta ärenden ber vi er vänta med till efter periodens slut.

Vid AKUTA ärenden kontakta vår kundtjänst

på tel; 0200-22 72 00, eller via mail; [email protected]

 

________________________________________________________________________________________________________________________________

Please be awere that we will be performing system maintanence during

26  – 30th of May

This means that you can NOT make any error reports digitally, i.e. neither via the web nor in your tenant app.

We ask that you only report errors in URGENT matters during this period!

Please wait for non-urgent matters until after the end of the period.

For URGENT matters, contact our customer service on;

phone; +46200-22 72 00, or via email; [email protected]