• Verktyget 4
  • Verktyget 4
  • Verktyget 4
  • Verktyget 4
  • Verktyget 4

Beskrivning

På fastigheten finns två större byggnadskroppar uppförda vid olika tidpunkter, äldsta delarna från 1845 och de nyaste från slutet av 1990-talet.

En byggnadskropp inrymmer universitet och är uppförd i tre plan ovan mark samt garage, resterande inrymmer kontorslokaler och är uppförda i fyra våningar ovan mark.

Byggnaderna har fasader av mestadels tegel men även puts. Taket är belagt med plåt och papp. Fönster utgörs av både 2- och 3-glasfönster. Uppvärmning sker via fjärrvärme.

Parkeringsmöjligheterna utgörs av drygt 100 utvändiga parkeringsplatser samt

cirka 50 garageplatser.

Service

Kommersiell service finns i området.

Kommunikationer

Kollektiva kommunikationer finns i nära anslutning i form av tåg och buss.

Kontaktpersoner

Jessica Söör
Förvaltare

+46 726 99 69 35

Maria Liderås
Regionchef

+46 21 15 60 63

Fakta

Fastighetskategori

Nordiqus

Kommun

Eskilstuna

Adress

Gamla Tullgatan 1, 632 17 Eskilstuna

Ort

Eskilstuna

Storlek

Butiker 110 kvm
Industri 1753 kvm
Kontor 7254 kvm
Övrigt 11169 kvm
Total 21132 kvm

Information

Tomtarea 17 287 kvm. Tomten är friköpt.

Service och felanmälan

Installationsservice AB
Växelnummer: 010-139 10 00