• Vattenfallet 16
 • Vattenfallet 16
 • Vattenfallet 16
 • Vattenfallet 16
 • Vattenfallet 16
 • Vattenfallet 16
 • Vattenfallet 16
 • Vattenfallet 16
 • Vattenfallet 16
 • Vattenfallet 16
 • Vattenfallet 16
 • Vattenfallet 16
 • Vattenfallet 16

Beskrivning

På fastigheten finns en byggnad som är uppförd i början av 1960-talet. Byggnaden är blåklassad då området har kulturhistoriskt skydd och byggnadshistorisk inventering. Vattenfalls komplex bevaras övervägande, endast mindre exteriöra förändringar får ske.

Byggnaden har dock byggts om interiört under 2015 .

Byggnaden är uppförd i fem våningar, varav tre delvis under mark, och inrymmer förskola och skola för klass F-6.

Byggnaden har betonggrund, stomme av betong, putsade fasader och platt tak med inre avvattning. Byggnaden har tvåglasfönster med isolerglas. Det finns ett trapphus med hiss.

Uppvärmning sker med fjärrvärmeväxlare/rör/radiatorer. Tilluftaggregat respektive frånluftaggregat är sammankopplade med batteriåtervinning.

Kontaktpersoner

Viktor Gyllenhammar
Förvaltare

+46 76 112 82 65

Camilla Täpp
Förvaltningsadministratör

+46 76 113 03 08

Fakta

Fastighetskategori

Nordiqus

Kommun

Stockholm

Adress

Östersundsgatan 3, 162 74 Stockholm

Ort

Stockholm

Storlek

Övrigt 3559 kvm
Total 3559 kvm

Information

Tomten är friköpt.

Miljöklassning

Miljöbyggnad iDrift

Service och felanmälan

REDAB
Växelnummer: 08-676 06 06