Beskrivning

Fastigheten är belägen i Bankeryd, 15 minuter norr om Jönköping. Fastigheten består av LSS-boenden.

Kontaktpersoner

Fredrik Olausson
Förvaltare

+46 720 10 08 89

Linus Lövgren
Förvaltningsadministratör

+46 70-243 35 79

Fakta

Fastighetskategori

LSS

Kommun

Jönköping

Adress

Markabergsvägen 15, 564 36 Bankeryd

Ort

Bankeryd

Service och felanmälan

Byggnadsförvaltarna AB, felanmälan görs på www.bisab.net/felanmalan
Växelnummer: 0500-44 46 00