• Sätra 108:21
  • Sätra 108:21
  • Sätra 108:21
  • Sätra 108:21
  • Sätra 108:21
  • Sätra 108:21

Beskrivning

På platsen finns en enplansbyggnad (en mindre del har två våningar) uppförd 2007-2008 som omfattar vårdlokaler.

Byggnaden har en trästomme, fasaderna är klädda med plåt, taket är täckt med papp och byggnaden är utrustad med treglasfönster. Uppvärmning sker via fjärrvärmenätet. Ventilationen sker genom till- och frånluftfläktar med värmeåtervinning och komfortkyla. Lokalerna är i huvudsak kontorsrum längs korridorslängor. Golvbeläggningen är plastmattor (klinker vid entrén) och målade väggar. Det finns även lunchrum och flertalet toaletter. Det finns en hiss för rörelsehindrade mellan första och andra våningen.

Vid föregående besiktningstillfälle konstaterades att både yttre och inre skick på byggnaden var gott och att den allmänna standarden var bra. Parkeringsmöjligheterna är goda och omfattar 6 parkeringsplatser i en separat garagebyggnad, där även elcentral finns, samt parkering i anslutning till fastigheten.

Kontaktpersoner

Daniel Sporre
Förvaltare

+46 72 451 74 51

Anna Saxvall
Förvaltningsadministratör

+46 73 088 57 02

Fakta

Fastighetskategori

LSS

Kommun

Gävle

Adress

Folkparksvägen 5, 806 33 Gävle

Ort

Gävle

Storlek

Total 1784 kvm