Beskrivning

Fastigheten är belägen i centrala Skara och har goda möjligheter till kollektivtrafik. Fastigheten består av butiker och kontor.

Kontaktpersoner

Vitec

Fakta

Fastighetskategori

Kontor och övrigt

Kommun

Skara

Adress

Klostergatan 7, 532 39 Skara

Ort

Skara

Service och felanmälan

Byggnadsförvaltarna AB, felanmälan görs på www.bisab.net/felanmalan
Växelnummer: 0500-44 46 00