• Sigyn 4
  • Sigyn 4
  • Sigyn 4
  • Sigyn 4
  • Sigyn 4
  • Sigyn 4
  • Sigyn 4
  • Sigyn 4
  • Sigyn 4
  • Sigyn 4
  • Sigyn 4

Beskrivning

Fastigheten är belägen i centrala Borås med goda möjligheter till kollektivtrafik. Fastigheten består av ett elevboende.

Kontaktpersoner

Fredrik Olausson
Förvaltare

+46 720 10 08 89

Linus Lövgren
Förvaltningsadministratör

+46 70-243 35 79

Fakta

Fastighetskategori

Utbildning

Kommun

Skara

Adress

Skaraborgsgatan 15, 532 30 Skara

Ort

Skara

Service och felanmälan

Byggnadsförvaltarna AB, felanmälan görs på www.bisab.net/felanmalan
Växelnummer: 0500-44 46 00