• Segerstad 4
  • Segerstad 4
  • Segerstad 4
  • Segerstad 4
  • Segerstad 4
  • Segerstad 4

Beskrivning

På fastigheten finns en byggnad uppförd i ett plan ovan mark samt ett plan i sutteräng.

Byggnaden har fasader av tegel och yttertak belagt med tegelpannor. Uppvärmning sker med direktverkande el. Klasserna i skolan är F – 6.

Parkeringsmöjligheterna utgörs av utvändiga parkeringsplatser.

Service

Kommersiell service finns närmast i centrala Växjö.

Kollektiva kommunikationer finns i form av buss. Gångavstånd till närmaste busshållplats är cirka 400 meter.

Omgivningen utgörs av bostadsbebyggelse samt grönområden.

Kommunikationer

Fastigheten har bra parkeringsmöjligheter och kommunikationerna är goda för både bil och tyngre transporter. Området har nära anslutning till riksvägarna 23, 25 och 30.

Kontaktpersoner

Tomas Jarhult
Förvaltare

+46 70 278 20 45

Erik Wanzelius
Förvaltningsadministratör

+46 73 837 90 45

Fakta

Fastighetskategori

Nordiqus

Kommun

Växjö

Adress

Segerstadsvägen 7, 352 63 Växjö

Ort

Växjö

Storlek

Övrigt 1375 kvm
Total 1375 kvm

Information

Tomten är friköpt.

Service och felanmälan

ISS World
Växelnummer: 040-691 13 16

ISS Felanmälan
Växelnummer: 0770-775870