Beskrivning

Fastigheten är belägen i Jönköping och består av LSS-boenden.

Kontaktpersoner

Fredrik Olausson
Förvaltare

+46 720 10 08 89

Linus Lövgren
Förvaltningsadministratör

+46 70-243 35 79

Fakta

Fastighetskategori

LSS

Kommun

Jönköping

Adress

Plantgatan 3, 554 38 Jönköping

Ort

Jönköping

Service och felanmälan

Byggnadsförvaltarna AB, felanmälan görs på www.bisab.net/felanmalan
Växelnummer: 0500-44 46 00