• Njord 32
  • Njord 32
  • Njord 32
  • Njord 32
  • Njord 32
  • Njord 32
  • Njord 32
  • Njord 32
  • Njord 32
  • Njord 32

Beskrivning

På fastigheten finns en souterrängbyggnad i två våningar uppförd under 1930-talet. Byggnaden innehåller förskoleverksamhet.

Byggnaden har en grund av betong samt stommar och bjälklag av betong.

Fasaden är putsad och yttertaket är beklätt med tegelpannor.

Byggnaden är ansluten till fjärrvärmenätet samt utrustad med mekanisk till- och

frånluftsventilation.

En hiss finns i anslutning till huvudentrén.

Service

I Falköping hittar du det som handlar om allt från bad, idrott, konst, teater, bibliotek och mötesplatser till museum, föreningsliv och friluftsområden.

Kommunikationer

Falköping är en järnvägsknut och har gott om förbindelser med andra orter. Här möts Västra stambanan och Jönköpingsbanan.

Det är cirka 1 timmes restid till Göteborg, 2,5 timme till Stockholm och 45 minuter till Jönköping. Till Skövde är restiden 18 minuter. Falköping har även en flygplats som invigdes 1985.

Kontaktpersoner

Fredrik Olausson
Förvaltare

+46 720 10 08 89

Linus Lövgren
Förvaltningsadministratör

+46 70-243 35 79

Fakta

Fastighetskategori

Nordiqus

Kommun

Falköping

Adress

Parkgatan 49, 521 43 Falköping

Ort

Falköping

Storlek

Övrigt 613 kvm
Total 613 kvm

Information

Tomtarea 4 265 kvm. Tomten är friköpt.

Service och felanmälan

Byggnadsförvaltarna AB, felanmälan görs på www.bisab.net/felanmalan
Växelnummer: 0500-44 46 00