• Mosås 8:28
 • Mosås 8:28
 • Mosås 8:28
 • Mosås 8:28
 • Mosås 8:28
 • Mosås 8:28
 • Mosås 8:28
 • Mosås 8:28
 • Mosås 8:28
 • Mosås 8:28
 • Mosås 8:28
 • Mosås 8:28
 • Mosås 8:28

Beskrivning

På fastigheten finns en skolbyggnad uppförd i ett plan ovan mark samt en kulvert under mark inrymmande ventilation, dränkpumpar och inspektionsluckor. Utöver skolbyggnaden finns en gymnastiksal med tillhörande omklädningsrum och lagerytor. Byggnaderna uppfördes 1995.

Byggnaderna har stomme av betong, fasader av tegel och puts, yttertak belagt med betongpannor på skolbyggnaden och papp och bärplåt på gymnastiksaen. Byggnaderna har tre-glasfönster med trä- och aluminiumbågar.

Uppvärmning sker med fjärrvärme.

Till fastigheten hör utvändiga parkeringsplatser.

Service

Kommersiell service finns närmast i externhandelsområdet Marieberg.

Kommunikationer

Kollektiva kommunikationer finns i form av bussar. Gångavstånd till närmaste busshållplats är cirka 600 m.

Kontaktpersoner

Ywonne Nilsen
Förvaltare

+4673-747 27 72

Fakta

Fastighetskategori

Nordiqus

Kommun

Örebro

Adress

Bodekullsvägen 14, 702 33 Örebro

Ort

Örebro

Storlek

Övrigt 2740 kvm
Total 2740 kvm

Information

Tomtarea 20 692 kvm. Tomten är friköpt.

Service och felanmälan

Fastighetssnabben AB,
Växelnummer: 0771-90 80 00