• Markheden 4:45, 4:46
  • Markheden 4:45, 4:46
  • Markheden 4:45, 4:46
  • Markheden 4:45, 4:46
  • Markheden 4:45, 4:46
  • Markheden 4:45, 4:46

Beskrivning

På fastigheten finns en nyuppförd kontorsbyggnad i två våningar som innefattar en vårdcentral. Byggnaden nås genom tre entréer; huvud-, personal- och ambulansingång, som även betjänas av två trapphus med en hiss. Lokalutformningen är huvudsakligen cellkontor som löper längs två korridorer. Det finns även ett träningsutrymme för rehabilitering och öppna mottagningsytor. Byggnaden har en betongstomme, putsade fasader, tak täckt med plåt och treglasfönster. Uppvärmning sker via fjärrvärmenätet. Ventilationen sker genom till- och frånluft med värmeåtervinning och lokalerna har komfortkyla. Parkeringsmöjligheter är bra och omfattar ett 40-tal utvändiga parkeringsplatser på fastigheten.

Kontaktpersoner

Daniel Sporre
Förvaltare

+46 72 451 74 51

Anna Saxvall
Förvaltningsadministratör

+46 73 088 57 02

Fakta

Fastighetskategori

Sjukhus & hälsovård

Kommun

Gävle

Adress

Bäckvägen 5, 818 31 Valbo

Ort

Valbo

Storlek

Total 1986 kvm