• Linnankatu 23
  • Linnankatu 23

Beskrivning

På fastigheten finns en byggnad uppförd 1989 i 6 plan ovan mark som innehåller i huvudsak kontorslokaler.
Stommen är en pelarkonstruktion med betongbjälklag, fasaderna är kaklad. Byggnaden har 3-glasfönster och aluminiumbågar. Det finns ett par entréer med flera hissar, ingångarna och trappor har golvbeläggning av sten samt målade väggar. Ventilationen är utförd i form av mekanisk till- och frånluftsventilation. Lokalerna är en mix av cellkontor och öppet kontorslandskap.

Service

Kring fastigheten finns fullt utbyggd service och ett rikt utbud av butiker.

Kommunikationer

Fastigheten ligger 1 km från Åbo tågstation.
I Fastighetens närhet finns tillgång till lokalbussar.

Kontaktpersoner

Arto Nummela
Country Manager

+ 358 40 754 9728

Fakta

Fastighetskategori

Offentliga kontor

Kommun

Utland

Adress

Linnankatu 23, 201 00 Turku

Ort

Turku

Storlek

Industri 695 kvm
Kontor 5411 kvm
Övrigt 288 kvm
Total 6863 kvm

Information

Tomten är friköpt.