• Kunnskapsveien 55
  • Kunnskapsveien 55
  • Kunnskapsveien 55
  • Kunnskapsveien 55
  • Kunnskapsveien 55
  • Kunnskapsveien 55
  • Kunnskapsveien 55
  • Kunnskapsveien 55
  • Kunnskapsveien 55

Beskrivning

Eiendommen er lokalisert på Kjeller utenfor Lillestrøm sentrum. Bygget ble omgjort til skole i 2003. Eiendommen er utleid til Oslo Met/Høyskolen i Oslo&Akershus, som med unntak av et mindre leieforhold med Telenor, benytter hele eiendomsmassen. OsloMet har bestemt seg for å ikke fornye fremforhandlet leieavtale, og for å flytte ut av bygget ved endt leietid.
Bygget er i god stand, og med en meget fleksibel struktur for mulig oppdeling. Enkel adkomst med bil og rikelig med inne- og uteparkering. Kjeller har et innovasjons- og forskningsmiljø i verdensklasse. Det pågår en større transformasjon av Kjeller-området, og det antas at utviklingen kommer til å styrke forbindelsen med Lillestrøm by og tilgjengeligheten til hele området.

SBB jobber nå med en konseptutredning for hva dette bygget kan bli videre. Vi ser på muligheten for at dette bygget skal være en arena der Norges fremste miljøer innen utdanning, forskning og innovasjon møtes. Et sted der kunnskapsdeling, samarbeid og innovasjoner på tvers danner rammen for utviklingen av fremtidens nye, grønne, teknologiske løsninger og miljøer i Norge og Norden. Under samme tak vil studenter, forskere, grundere, investorer og næringsliv teste ideer, samarbeide om løsninger og lære av hverandre.

Les mer om dette under punktet; Prosjekter.

Kommunikationer

Bygget ligger få minutters gange fra nærmeste busstopp, og det er rikelig med parkeringsplasser for de som kommer med bil. Gangavstand fra Lillestrøm sentrum.

Kontaktpersoner

Bent Roar Myrvang Ekse

+47 934 92 055

Jørgen Selmer
Driftsleder

+47 476 20 949

Fakta

Fastighetskategori

Utbildning

Kommun

Adress

Kunnskapsveien 55, 2007 Kjeller

Ort

Kjeller

Storlek

Övrigt 27095 kvm
Total 27135 kvm

Information

Tomtarea 17 211 kvm. Tomten är friköpt.