• Guldheden 8:11
 • Guldheden 8:11
 • Guldheden 8:11
 • Guldheden 8:11
 • Guldheden 8:11
 • Guldheden 8:11
 • Guldheden 8:11
 • Guldheden 8:11
 • Guldheden 8:11
 • Guldheden 8:11
 • Guldheden 8:11
 • Guldheden 8:11
 • Guldheden 8:11
 • Guldheden 8:11
 • Guldheden 8:11
 • Guldheden 8:11
 • Guldheden 8:11
 • Guldheden 8:11
 • Guldheden 8:11
 • Guldheden 8:11
 • Guldheden 8:11
 • Guldheden 8:11
 • Guldheden 8:11
 • Guldheden 8:11

Beskrivning

På fastigheten finns två sammanbyggda byggnader uppförda.

Den äldre delen är från 1950/60-talet och omfattar främst ett parkeringsgarage. Den nyare byggnaden uppfördes 1995, då även kontor i den äldre byggnaden byggdes till.

Mellan byggnaderna finns en ljusgård. Det nyare huset är byggt med fyra flyglar ut mot Guldhedsgatan.

Byggnaderna har stomme av betong, fasader av tegel, yttertak belagt med plåt vilket är nymålat. Byggnaderna har 1+2-glasfönster med aluminiumbågar. Det äldre huset har trapphus med en hiss för 10 personer medan det nyare huset har två hissar för 13 respektive 20 personer. Det nyare huset är sprinklat.

Uppvärmning sker via fjärrvärme med undercentral från 1994/95.

Golv är främst belagt med linoleum och väggarna är målade. Ventilationen är av till och frånluftstyp med återvinning samt komfortkyla.

Till vissa laborationslokaler finns separat ventilation till dragskåpen. Överlag består lokalerna av mindre kontorsrum, lärosalar, laborationsytor samt datasalar. Innertaken utgörs av akustikplattor. Garagedelen består av fyra våningar med kallgarage med cirka 140 platser medan varmgaraget

har 80 parkeringsplatser.

Service

Kommersiell service finns i fastighetens närhet.

Kommunikationer

Kollektiva kommunikationer finns i form av spårvagnar samt bussar som avgår från Wavrinskys plats. Gångavstånd till närmaste hållplats är cirka 100 meter.

Kontaktpersoner

Lars Kröönström
Förvaltare

+46 725 04 82 32

Linus Lövgren
Förvaltningsadministratör

+46 70-243 35 79

Fakta

Fastighetskategori

Nordiqus

Kommun

Göteborg

Adress

Ängemarken 4, 413 20 Göteborg

Ort

Göteborg

Storlek

Industri 23 kvm
Kontor 10577 kvm
Total 10600 kvm

Information

Tomtarea 9 996 kvm. Tomten är friköpt.

Miljöklassning

Miljöbyggnad Silver, Miljöbyggnad iDrift

Service och felanmälan

MBA Fastighetsservice AB
Växelnummer: 031-22 05 54