• Gardermoen Campus - Helsehuset

Beskrivning

Gardermoen Campus Helsehus er et felles lokalmedisinsk senter for kommunene Nannestad, Gjerdrum, Hurdal og Ullensaker. Helsehuset tilbyr helse- og omsorgstjenester, legevakt, kommunal øyeblikkelig hjelp, fysio- og ergoterapi samt rehabilitering.

Helsehuset rommer også lokaler for LHL (2.800 kvm kontorlokaler), PTØ Norge (850 kvm) og Vitus Apotek (220 kvm).
Gardermoen Campus består i dag av LHL-Sykehuset og er nabo med Helsehuset. Dette er et stort utviklingsområde på om lag 60 dekar som i dag er bebygget med 38.000 kvm bygg (Sykehus + Helsehus. I tilknytning til disse byggene er det en ferdig regulert tomt på ytterligere ca. 30.000 kvm, som i dag benyttes til parkering.
Etableringen av LHL-Sykehuset Gardermoen og Helsehuset har skapt grunnlag for en nærings- og tjenesteklynge særlig innen helserelatert virksomhet: Medisin, forskning og utvikling (FOU), teknologi, tjenesteyting, undervisning, offentlig/privat helsetilbud og annen kunnskapsbasert næring.

Området utvikles av Gardermoen Campus Utvikling AS, et selskap eid av SBB Samfunnsbygg AS og Aspelin Ramm. Bygningene er tegnet av Nordic Office of Architecture, som bl.a. har tegnet St. Olavs hospital i Trondheim og utvidelsen av Oslo lufthavn Gardermoen.

For mer informasjon: http://www.gardermoencampus.no

Service

Ullensaker kommune med sine ca. 35.000 innbyggere er en av kommunene som vokser raskest i Norge – både i form av arbeidsplasser og innbyggertall. Prognosene utarbeidet av SSB predikerer også en betydelig fremtidig vekst over de neste 15 årene med en gjennomsnittlig befolkningsvekst på 2,5 % per år. Kommunen er vertskap for Oslo Lufthavn Gardermoen/OSL og fremstår som en næringsvennlig, fleksibel og løsningsorientert kommune.
Kommunen er vertskap for Oslo Lufthavn Gardermoen/OSL og fremstår som en næringsvennlig, fleksibel og løsningsorientert kommune.

Kommunikationer

Gardermoen Campus ligger ved E6 etter flyplassavkjøringen når man kjører sørfra. Vis a vis Quality Airport Hotel Gardermoen og Esso-stasjonen.
Gardermoen Campus vil være en del av byen Jessheim, med nærhet til så vel sentrumsområdet i Jessheim som store boligområder.

Samtidig ligger området naturnært, ved Nordbytjernet, som er et velkjent rekreasjonsområde. Tomtens beliggenhet gjør at den ikke er sjenert av flystøy, til tross for kort avstand med gode kommunikasjonsforbindelser til Oslo Lufthavn.

Kontaktpersoner

Bent Roar Myrvang Ekse

+47 934 92 055

Jørgen Selmer

+47 476 20 949

Fakta

Fastighetskategori

Sjukhus & hälsovård

Kommun

Adress

Gardermoen Campus - Helsehuset, Jessheim

Ort

Jessheim

Storlek

Övrigt 8762 kvm
Total 8762 kvm

Information

Tomten är friköpt.

Miljöklassning

Breeam In-Use Outstanding