• Assistenten 44
  • Assistenten 44
  • Assistenten 44
  • Assistenten 44
  • Assistenten 44
  • Assistenten 44
  • Assistenten 44
  • Assistenten 44
  • Assistenten 44

Beskrivning

På fastighetens tomt finns en mindre asfalterade parkeringsplats på framsidan. Resterande markytor utgörs av lekytor i form av sandlådor, grusgångar, konstgräs och lekutrustning. Ett staket löper runt tomten. Byggnaden har källargrundläggning med betongkonstruktioner. I källaren finns teknikrum, våtrum och lekrum. Yttertaket har valmat sadeltaksform med utvändig avvattning via hängrännor och stuprör.

Kontaktpersoner

Petrus Lundström
Förvaltare

072-2486267

Fakta

Fastighetskategori

Utbildning

Kommun

Huddinge

Adress

Gårdsvägen 16A, 141 70 Huddinge

Ort

Huddinge

Storlek

Övrigt 300 kvm
Total 300 kvm

Information

Tomtarea 1 159 kvm. Tomten är friköpt.

Service och felanmälan

Newsec Technical Services AB
Växelnummer: 08 - 408 089 04

Letar du efter laddplats eller parkering?