Har du frågor eller synpunkter som berör fastigheter i Umeåområdet? Då kan du maila oss på [email protected] eller kontakta någon av våra anställda här nedan.

Vid felanmälan, sök upp din fastighet här för kontakt till serviceanmälan.

Kontaktpersoner

Christer Melander
Regionchef Norr
070-661 93 30
Oskar Ekström
Förvaltare
070-313 48 81
Håkan Grubbström
Teknisk Förvaltare
072-531 75 57
Erik Nygren
Projektansvarig
070-610 51 00