Har du frågor eller synpunkter som berör fastigheter i Malmöområdet? Då kan du ringa vår växel på 044-19 33 60, maila oss på [email protected] eller kontakta någon av våra anställda här nedan.

Kontaktpersoner

Christoffer Ahl
Förvaltningsadministratör
073-354 22 99
Robert Mattisson
Teknisk förvaltare
076-764 87 47
Jan Simonsson
Förvaltare
070-660 95 44
Ola Svensson
Regionchef Syd, landschef Danmark
070-789 57 93