Har du frågor eller synpunkter som berör fastigheter i Malmöområdet? Du kan du kontakta någon av våra anställda här nedan.

Vid felanmälan, sök upp din fastighet här för kontakt till serviceanmälan.

Besök enligt överenskommelse.

Kontaktpersoner

Dario Acamovic
Teknisk Förvaltare
072-019 00 59
Christoffer Ahl
Förvaltare
073-354 22 99
Katarina Caesar
Förvaltare
076-115 63 62
Ulrika Jönsson
Förvaltningsadministratör
073-041 00 05
Emil Palmqvist
Förvaltare
070-570 15 28
Jessica Thornander
Regionchef Väst
070-691 02 32
Johan Ågren
Projektchef Väst
072-501 78 24