Har du frågor eller synpunkter som berör fastigheter i Karlskronaområdet? Då kan du maila oss på [email protected] eller kontakta någon av våra anställda här nedan. Vid felanmälan, sök upp din fastighet här för kontakt till serviceanmälan.

Kontaktpersoner

Ola Svensson
Regionchef Syd, landschef Danmark
070-789 57 93
Karim El Hage
Projektchef
070-789 60 48
Alexander Helgesson
Förvaltare LSS
073-390 55 58
Douglas Magnusson
Förvaltare
070-988 52 72
Robert Mattisson
Teknisk förvaltare
076-764 87 47
Erik Wanzelius
Förvaltningsadministratör
073-837 90 45