Har du frågor eller synpunkter som berör fastigheter i Karlskronaområdet? Då kan du maila oss på [email protected] eller kontakta någon av våra anställda här nedan. Vid felanmälan, sök upp din fastighet här för kontakt till serviceanmälan.

Besök enligt överenskommelse.

Kontaktpersoner

Douglas Magnusson
Områdeschef
070-988 52 72
Ola Svensson
Regionchef Syd, landschef Danmark
070-789 57 93
Robert Mattisson
Teknisk förvaltare
Joachim Svensson
Projektchef
070-570 45 64
Erik Wanzelius
Förvaltningsadministratör
073-837 90 45