Har du frågor eller synpunkter som berör fastigheter i Karlskronaområdet? Då kan du kontakta någon av våra anställda här nedan.

Vid felanmälan, sök upp din fastighet här för kontakt till serviceanmälan.

Besök enligt överenskommelse.

Kontaktpersoner

Maria Liderås
Regionchef Öst
070-642 92 32
Douglas Magnusson
Områdeschef
070-988 52 72
Robert Mattisson
Förvaltare
076-764 87 47
Joachim Svensson
Projektchef
070-570 45 64
Erik Wanzelius
Förvaltningsadministratör
073-837 90 45