Har du frågor eller synpunkter som berör fastigheter i Karlskronaområdet? Då kan du maila oss på [email protected] eller kontakta någon av våra anställda här nedan.

Kontaktpersoner

Ola Svensson
Regionchef Syd, landschef Danmark
+ 46 70 789 57 93
Jacob Heideman
Fastighetstekniker
+4673-966 01 28
Douglas Magnusson
Förvaltare
+4670-988 52 72
Mikael Malm
Fastighetstekniker
+4672-248 40 81
Robert Mattison
Teknisk förvaltare
+4676-764 87 47
Anna Mossberg
Förvaltningsadministratör
+4670-660 81 05