Har du frågor eller synpunkter som berör fastigheter i Göteborgsområdet? Då kan du ringa vår växel på 031-14 22 00, maila oss på [email protected] eller kontakta någon av våra anställda här nedan.

Kontaktpersoner

Jessica Thornander
Regionchef Väst
070-691 02 32
Lars Bernhardsson
Förvaltare
072-504 82 32
Ann-Sofie Claesson
Förvaltare
070-691 46 67
Pernilla Gustafsson
Förvaltningsadministratör
070-859 60 76
Henric Johansson
Förvaltare
070-729 90 82
Lasse Svensson
Teknisk förvaltare
073-375 56 16
Johan Ågren
Projektansvarig väst
072-501 78 24