Har du frågor eller synpunkter som berör fastigheter i Göteborgsområdet? Då kan du ringa vår växel på 031-14 22 00, maila oss på [email protected] eller kontakta någon av våra anställda här nedan. Vid felanmälan, sök upp din fastighet här för kontakt till serviceanmälan.

Kontaktpersoner

Jessica Thornander
Regionchef Väst
070-691 02 32
Ann-Sofie Claesson
Förvaltare
070-691 46 67
Eric Eliasson
Projektledare
070-366 94 85
Pernilla Gustafsson
Förvaltare
070-859 60 76
Linnea Karlsson
Förvaltningsadministratör
076-109 09 96
Lars Kröönström
Förvaltare
072-504 82 32
Sofia Svala
Förvaltare
076-125 23 88
Lasse Svensson
Teknisk förvaltare
073-375 56 16
Johan Ågren
Projektchef Väst
072-501 78 24