Har du frågor eller synpunkter som berör fastigheter i Danmark? Då kan du, maila oss på [email protected] eller kontakta någon av våra anställda här nedan. Vid felanmälan , sök upp din fastighet här för kontakt till serviceanmälan.

Kontaktpersoner

Ola Svensson
Regionchef Syd, landschef Danmark
070-789 57 93