Har du frågor eller synpunkter som berör fastigheter i Danmark? Då kan du, maila oss på info.[email protected] eller kontakta någon av våra anställda här nedan.

Kontaktpersoner

Ola Svensson
Regionchef Syd, landschef Danmark
070-789 57 93