• Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur

Skola / Utbildning

SBB investerar långsiktigt i social infrastruktur och har mer än 300 utbildningsfastigheter i Norden. Vi vill vara den självklara partnern för kommuner och fristående aktörer vid nybyggnad eller renovering av befintlig social infrastruktur.

Vi har kunskapen om skolor och verksamheten som gör det möjligt att möta både dagens krav och framtida behov. SBB arbetar hela tiden med att förstå utvecklingen och tillgodose de krav som uppstår.

 

Hållbarhet

SBB skapar hållbara miljöer där människor vill leva, arbeta och vistas i lång tid framöver. SBB:s arbete lokalt bidrar till social, miljömässig och ekonomisk hållbar utveckling av samhället i stort genom att vara den största nordiska aktören för social infrastruktur.

 

Nyproduktion

SBB arbetar aktivt med projekt och cirka 10-20 procent av fastighetsbeståndet består av segmentet Stadsutveckling.

SBB skapar värde genom en omfattande byggrättsutveckling. Tillskapandet av nya byggrätter säkerställer en långsiktigt bärkraftig projektportfölj, stabil produktionstakt och möjlighet till lönsamma byggrättsförsäljningar.

Hyresgästinformation

Är du redan eller vill du bli hyresgäst hos SBB?

Mer om SBB

Är du investerare, söker jobb eller vill ha reda på mer om SBB?

Bostäder

Samhällsfastigheter

Projekt