• Var söker du lokal?

VD Leiv Synnes har ordet

Bokslutskommuniké

SBB fortsätter att ta viktiga steg för att realisera strategin och dela upp bolaget i tre affärsområden för bättre styrning, ökad transparens och bättre förutsättningar för kapitalanskaffning.

 

 

Söker du lediga lokaler?

Rätt lokaler till samhällets viktigaste verksamheter

Genom att agera som en långsiktig hyresvärd och lokal samarbetspartner strävar vi efter att inte bara växa tillsammans med våra hyresgäster utan också vara en aktiv del i deras framgång. Vår ambition är att göra verklig skillnad, oavsett om det handlar om stora förändringar eller små, för dem som lever, arbetar och verkar i våra lokaler. Vi strävar efter att göra ett lika bra jobb för dem som de gör för samhället.

 

SBB´s bostäder har flyttat

Samtliga SBBs bostäder har flyttats till det helägda dotterbolaget Sveafastigheter. Du hittar lediga lägenheter, kontaktuppgifter och övrig information på sveafastigheter.se