Information gällande Coronaviruset

Ιnformation about coronavirus

Organisation

Samhällsbyggnadsbolaget (SBB) har en ledning med lång erfarenhet av att utveckla och förvalta såväl bostäder som samhällsfastigheter.

Organisationen utgörs av en mycket erfaren grupp medarbetare med fokus på transaktioner, fastighetsutveckling och kostnadseffektiv förvaltning. SBB arbetar aktivt med kassaflödesförbättrande åtgärder i det befintliga fastighetsbeståndet som uppnås genom effektiv förvaltning och en organisation med stor kunskap och erfarenhet av fastighetsutveckling.

Ledning

Ilja-Batlian

Ilija Batljan

Verkställande direktör och styrelseledamot sedan 2016

Utbildning: Ph.D. i demografi och planering för äldrevård, Stockholms Universitet. Kandidat i Ekonomi, Stockholms Universitet.
Bakgrund: Vice VD och chef för affärsutveckling vid Rikshem AB 2011-2016. Landstingsråd i Stockholms läns landsting 2010-2011, Kommunstyrelsens ordförande i Nynäshamn 2005-2010 och Departementsråd, Regeringskansliet 2001-2004. Ilija har bl.a. varit ordförande för Södertorns Högskola och ledamot i Teligent Telecom samt arbetat för Interamerikanska utvecklingsbanken och varit gästforskare på EU-kommissionen, DG ECFIN.
Övriga nuvarande befattningar:
Styrelseordförande i Ilija Batljan Invest AB, Health Runner AB och Cryptzone Group AB (tidigare noterat på First North).

Innehav: 109 053 868 A-aktier, 13 238 234 B-aktier, 125 280 D-aktier och 5 000 000 teckningsoptioner.

Lars Thagesson

Vice VD och COO sedan 2018

Utbildning: 9-årig grundskola.
Bakgrund: Medgrundare och COO hos Hemfosa Fastigheter AB. Vice VD och COO hos Kungsleden AB samt olika befattningar inom Kungsledenkoncernen.
Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande för Seglora Fastighets AB, Seglora Invest AB, Arctic Forest Development AB, Nordic Forest Development AB och Hammars Markentreprenad i Jönköping AB. Styrelseledamot för bland andra Trenäs Förvaltning AB, Smart Parkering Sverige AB och Djurgårdsblicken AB.

Innehav: 8 636 711 B-aktier och 520 000 D-aktier.

Telefon: +46 70-592 94 70

Krister Karlsson

Vice VD och fastighetsutvecklingschef sedan 2016

Utbildning: Fastighetsekonomi, KTH och juridik, Uppsala Universitet.
Bakgrund: Chef Plan- och Fastighetsutveckling hos Rikshem AB och Regionchef Baltikum, Projektchef Sverige samt Fastighetsutvecklare hos NCC.
Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande, -ledamot och -suppleant för ett flertal dotterbolag inom SBB koncernen.

Innehav: 3 174 785 A-aktier, 304 456 B-aktier och 560 D-aktier.

Telefon: +46 70-352 56 65

Rosel Ragnarsson

Finanschef sedan 2017

Utbildning: Ekonomie kandidat, Uppsala universitet.
Bakgrund: Vice vd/portföljförvaltare hos SLL Interfinans AB, chef utlåning hos Dexia Bank och positioner inom finans hos Nordea, Swedbank, SBAB samt Citibank.

Innehav: 178 277 B-aktier.

Telefon: +46 70-674 44 42

Eva-lotta Stridh

CFO sedan 2016

Utbildning: Ekonomie kandidat, Stockholms universitet.
Bakgrund: CFO Rikshem AB, ekonomichef Akelius Fastigheter samt ekonomichef Oscar Properties.
Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot för ett flertal dotterbolag inom SBB koncernen.

Innehav: 317 479 A-aktier och 24 422 B-Aktier.

Telefon: +46 70-480 67 61

Oscar Lekander

Affärsutvecklingschef sedan 2016

Utbildning: Master Fastighet och Finans, The University of Hong Kong samt Kandidat Fastighet och Finans, KTH.
Bakgrund: Transaktionschef hos Rikshem AB samt analytiker hos NAI Svefa.
Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot för ett flertal dotterbolag inom SBB koncernen.

Innehav: 5 579 103 B-aktier och 275 500 D-aktier.

Telefon: +46 72-560 78 14

Fredrik Holm

Affärsområdeschef Bostäder/LSS/HVB sedan 2019

Utbildning: Fastighetsutveckling, KTH, Civilekonom, Örebro Universitet och Drifttekniker, Högskolan Västerås.
Bakgrund: VD Lokal fastigheter i Sundbyberg, Ägare/VD hos AB Rörelsen Hållbar Fastighetsutveckling, Vice vd, tf VD, och förvaltningschef Uppsalahem AB.
Övriga nuvarande befattningar:
Innehav: 25 003 B-aktier och 3 500 D-aktier.

Telefon: +46 76 140 51 88

Annika Ekström

Affärsområdeschef Samhällsfastigheter sedan 2019

Utbildning: Civilingenjörsexamen Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm
Bakgrund: Fastighetschef på Hemfosa Fastigheter AB samt olika befattningar inom Aberdeen Asset Management.
Övriga nuvarande befattningar:
Innehav: 69 179 B-aktier.

Telefon: +46 70-517 31 69

Adrian Westman

IR-chef sedan 2018

Utbildning: Företagsekonomi, Stockholms universitet och Strategisk kommunikation, Berghs School of Communication.
Bakgrund: IR-chef Instalco Intressenter (konsult), IR-chef Evolution Gaming Group, informationschef SBAB och IR- och informationschef Nordnet.
Övriga nuvarande befattningar: Partner på Fogel & Partners i Stockholm AB och styrelseledamot Hypoteket Fondförvaltning Sverige AB.

Innehav: 10 987 B-aktier.

Telefon: + 46 73-509 04 00

Medarbetare

Jonny Göthberg

Chef Offentliga Investeringar

Utbildning: Traineeprogram Ericsson.
Bakgrund: Förvaltningschef Kungsleden AB, Fastighetschef Corallen (Castellum AB) samt Affärsutveckling/Transaktion Hemsö Fastighets AB och Hemfosa Fastigheter AB.

Telefon: +46 70-193 76 52

Joakim Bill

Transaktionsansvarig

Utbildning: Civilingenjör Bygg- och Fastighetsekonomi, KTH.
Bakgrund: Affärsutvecklare hos Rikshem AB och analytiker hos CBRE.

Telefon: +46 72-560 68 73

Carl Lundh

Projektutvecklingschef

Utbildning: Civilingenjör Byggprojektledning, KTH. Magister Ekonomi, Stockholms universitet.
Bakgrund: Bostadsrättsutvecklingschef hos Rikshem AB.

Telefon: +46 70-352 96 72

Marika Dimming

IR och Hållbarhetschef

Utbildning: Bsc Hons Economics, London School of Economics, CPE och LPC, College of Law, London samt Jur.kand., Uppsala Universitet.
Bakgrund: Debt Capital Markets på Swedbank, Stockholm, Solicitor/Advokat på White & Case, London och Stockholm samt Clifford Chance, London.

Telefon: +46 70-251 66 89

Jenny Linghede

Projektchef

Utbildning: Civilingenjör Bygg- och Fastighetsekonomi, KTH.
Bakgrund: Projektledning och fastighetsutveckling hos Oscar Properties, Allegro Projekt, Unibail-Rodamco samt NCC Property Development.

Telefon: +46 76-636 76 12

Johanna Peacock

Fastighetsutvecklare

Utbildning: Civilingenjör Mark och fastighetsjuridik, KTH.
Bakgrund: Fastighetsutvecklare hos Rikshem AB.

Telefon: +46 70-544 41 07

Peter Olausson

Teknisk Chef

Utbildning: Byggnadsingenjör, KTH.
Bakgrund: Konstruktör SWECO AB, Förvaltningschef hos Home Properties AB samt Fastighets- och Regionchef hos Rikshem AB.

Telefon: +46 76-051 90 05

Karl-Erik Larsson

Regionchef

Utbildning: Civilingenjör Samhällsbyggnad Bygg- och fastighetsekonomi, KTH.
Bakgrund: Fastighetschef hos Rikshem AB samt lärare vid KTH.

Telefon: +46 70-558 11 87

Linus Eklund

Analytiker

Utbildning: Ekonomie kandidat, Stockholms universitet.
Bakgrund: Finance Intern hos Monocle (Winkontent Ltd.).

Telefon: +46 70-257 18 92

Tomas Pettersson

Koncernkontroller

Utbildning: Ekonomie kandidat, Uppsala universitet.
Bakgrund: Olika befattningar inom både ekonomi, controlling och förvaltning hos Anders Diös AB, AP Fastigheter AB, Vasakronan AB och Rikshem AB.

Telefon: +46 70-880 38 56

Ji-Sun Lundbom

HR chef

Utbildning: fil.kand. Stockholms universitet
Bakgrund: HR ansvarig, Fastpartner

Telefon: +46 70-251 56 71

Riitta Lehikoinen

VD Assistent

Utbildning: Diplomerad Affärskommunikatör, IHM Business School
Bakgrund: Senaste 15 åren haft befattningar hos bl.a. Catella Corporate Finance, Ålandsbanken och Kaupthing Bank.

Telefon: +46 72-453 15 42

Malin Dymling

Fastighetsutvecklare

Utbildning: Civilingenjör Real Estate and Construction Management, KTH.
Bakgrund: Biträdande projektledare, HSB Bostad.

Telefon: +46 72-248 63 38

Styrelse

Lennart Schuss (född 1954)

Styrelseordförande

Styrelseordförande i bolaget sedan 2017 samt ledamot i ersättningsutskottet. Styrelseordförande inom koncernen sedan 2016.

Utbildning: Civilekonomexamen, Handelshögskolan i Stockholm.
Övriga uppdrag: Rådgivare till Genesta Fastighetsfonder samt ordförande för Swedish Society of Friends of the Weizmann Institute of Science. Lennart är medgrundare av Gimmel Fastigheter, Catella Corporate Finance, ESWÖ & Partner Fondkommission och Stockholm Fondkommission.
Aktieinnehav i bolaget (inkl. eventuellt närståendeinnehav): 20 253 334 B-aktier och 380 000 D-aktier. Oberoende i förhållande till bolaget, koncernledningen och bolagets större ägare.

Ilija Batljan (född 1967)

Styrelseledamot och VD

Styrelseledamot och VD för Bolaget sedan 2017. Grundare av bolaget, VD- och styrelseuppdrag inom koncernen sedan 2016.

Utbildning: Ph.D. i demografi och planering för äldrevård, Stockholms Universitet. Kandidat i Ekonomi, Stockholms Universitet.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Ilija Batljan Invest AB, Health Runner AB och Cryptzone Group AB (tidigare noterat på First North).
Aktieinnehav i bolaget (inkl. eventuellt närståendeinnehav): 109 053 868 A-aktier, 13 238 234 B-aktier och 125 280 D-aktier. Ej oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen. Är bolagets största ägare.

Sven-Olof Johansson (född 1945)

Styrelseledamot

Styrelseledamot i bolaget sedan 2017.

Utbildning: Pol.mag. från Stockholms universitet och Handelshögskolan i Stockholm.
Övriga uppdrag: Grundare och verkställande direktör i FastPartner AB (publ), styrelseordförande och verkställande direktör i Compactor Fastigheter AB samt styrelseledamot i Autoropa Aktiebolag och STC Interfinans AB.
Aktieinnehav i bolaget (inkl. eventuellt närståendeinnehav): 22 315 456 A-aktier och 29 481 315 B-aktier. Oberoende i förhållande till bolaget, koncernledningen och bolagets större ägare.

Fredrik Svensson (född 1961)

Styrelseledamot

Styrelseledamot i bolaget sedan 2018.

Utbildning: Civilekonom från Linköpings universitet.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Balder AB. Styrelseordförande i Arvid Svensson Invest AB. Verkställande direktör i Aktiebolaget Arvid Svensson.
Aktieinnehav i bolaget (inkl. eventuellt närståendeinnehav):  31 809 742 A-aktier och 33 043 281 B-aktier. Oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen. Beroende i förhållande till bolagets större ägare.

Hans Runesten (född 1956)

Styrelseledamot

Styrelseledamot i bolaget sedan 2017.

Utbildning: Civilekonom, Stockholms universitet.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Effnetplattformen AB (publ).
Aktieinnehav i bolaget (inkl. eventuellt närståendeinnehav): 5 200 258 B-aktier. Oberoende i förhållande till bolaget, koncernledningen och bolagets större ägare.

Eva Swartz Grimaldi (född 1956)

Styrelseledamot

Styrelseledamot i bolaget sedan 2017. Ordförande i ersättningsutskottet.

Utbildning: Kandidatexamen i språk (italienska, spanska och franska) samt från Kulturvetarlinjen.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Doberman AB, Apotea AB och Norstedts förlagsgrupp samt styrelseledamot i Stockholms universitet, Stockholms konserthus, Stiftelsen Forget och Kungliga Patriotiska sällskapet.
Aktieinnehav i bolaget (inkl. eventuellt närståendeinnehav): 922 128 B-aktier. Oberoende i förhållande till bolaget, koncernledningen och bolagets större ägare.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (född 1949)

Styrelseledamot

Styrelseledamot i bolaget sedan 2017.

Utbildning: B.A. i Computer Science från Bergen Technical School (University of Bergen), South Dakota School of Mines & Technology 1980-1981 samt studier i statistik.
Övriga uppdrag: Partner hos Rud Pedersen Public Affairs Norge AS. Styrelseledamot Kongsberg Gruppen ASA och Dips AS
Aktieinnehav i bolaget (inkl. eventuellt närståendeinnehav): 0. Oberoende i förhållande till bolaget, koncernledningen och bolagets större ägare.