Information gällande Coronaviruset

Ιnformation about coronavirus

Koncernbolag

Nedanstående fastighetsbolag är direkt eller indirekt helägda av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

Gimmel Fastigheter

Gimmel är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Gimmel äger cirka 1 800 hyreslägenheter samt butiker, kontor och gruppboende och finns på tre orter; Bollnäs, Söderhamn och Sundsvall.

Kopparleden

Kopparleden förvaltar mer än 800 lägenheter och lokaler i intressanta byggnader i Dalarnas län. Kopparleden erbjuder lägenheter av olika storlekar, liksom kontor, affärslokaler samt lager- och industrilokaler.

Sörmlandsporten

Sörmlandsporten är ett finansiellt starkt och långsiktigt fastighetsbolag. Sörmlandsporten har en stor tilltro till fastighetsmarknaden i Sörmland och äger fastigheter i bland annat Nyköping, Nykvarn och Gnesta.

Kuststaden Fastigheter AB

Kuststadens verksamhet är inriktad på ägande av egna fastigheter samt fastighetsutveckling. Genom att själv utveckla, förädla och förvalta kan vi erbjuda både bostäder och lokaler med god standard och trygghet.

Högkullen Omsorgsfastigheter

Högkullen är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar, bygger och förvärvar omsorgsfastigheter – bostäder med särskild service (BMSS). Högkullens huslösningar ger människorna möjlighet till en boendekarriär, och hyresavtalen är flexibla och kan ta hänsyn till ändrade villkor och lagar.