Samhällsbyggnadsbolaget avser att förvärva Hemfosa för att tillsammans skapa Nordens största aktör för social infrastruktur. Läs mer på https://www.sbb-hemfosa.se
För information om företrädesemissionen, vänligen gå till www.sbbnordeninfo.se

Nyheter

Fler nyheter