Samhällsengagemang

Jobb och bostäder är grunden för att ett samhälle ska fungera.

Samhällsbyggnadsbolaget vill bidra till att vi gemensamt bygger framtidens Sverige. Ett långsiktigt hållbart samhälle med bostäder som är funktionella och där de boende får vara med och påverka sin närmiljö genom en nära dialog med oss som ägare och förvaltare. För oss är hyresgästen alltid i fokus.

Samhällsbyggnadsbolaget har redan under vårt första verksamhetsår bidragit till att unga personer får en möjlighet att komma in på arbetsmarknaden genom att vi erbjudit dem sommarjobb. Vi arbetar även aktivt tillsammans med Mentor för att bidra till en hälsosam och drogfri livsstil.

w