Finansiell kalender

Kalendern hjälper dig att hitta viktiga datum då finansiell information tillgängliggörs.

2017

  • Januari – Extra Bolagsstämma (Effnetplattformen AB)
  • 13 februari – Bokslutskommunike 2016 (Senarelagd)
  • 23 februari – Bokslutskommunike 2016
  • 27 april – Årsstämma 2017
  • 28 april – Delårsrapport januari-mars 2017
  • 29 augusti – Delårsrapport januari-juni 2017
  • 31 oktober – Delårsrapport januari-september 2017

 

2018

  • 27 februari – Bokslutskommunike 2017
  • 27 april – Årsstämma 2018