Samhällsbyggnadsbolaget

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB grundades 2016 av PhD Ilija Batljan. Bolaget äger bostads- och samhällsfastigheter i hela Sverige och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i Samhällsbyggnadsbolaget.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) engagerar Remium som likviditetsgarant

jela-sbb-ii-9375-ilja-b-redigera-300dpi

Namnbytet på First North, Nasdaq Stockholm har genomförts idag den 6 april 2017 och B-aktien handlas från idag i namnet Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) med kortnamnet SBB B.
Bolaget har vidare engagerat Remium Nordic AB som likviditetsgarant. Åtagandet sker inom ramen för Nasdaq Stockholms system för likviditetsgaranti. Avtalet innebär att likviditetsgaranten ställer köp- och säljkurs i orderboken för aktien samtidigt som likviditet tillförs genom en garanterad volym aktier på köp- och säljsidan i orderboken. Som likviditetsgarant ställer Remium köp-respektive säljvolym om vardera minst 15 000 kronor i orderboken med en spread om maximalt 4 % mellan köp-och säljkurs. Syftet är att främja aktiens likviditet och åtagandet påbörjas den 6 april 2017.

Samhällsbyggnadsbolaget medverkar vid Avanza Banks Börsdag på Operaterrassen den 23 november

Avanza Börsdag är ett samarbete mellan Financialhearings och Avanza. De noterade bolagen presenterar sin verksamhet och därefter följer en frågestund ledd av Lars Frick och Peter Hedlund ekonomijournalister på Börsveckan. Det är ett utmärkt tillfälle för investerare, media och analytiker att träffa dessa bolag och det finns även möjlighet att arrangera kortare enskilda möten med bolagen under dagen.
Se Samhällsbyggnadsbolagets vd Ilija Batljans presentation här

712

Fastigheter

7497

Hyreslägenheter

1058 000

Kvadratmeter

142

Orter