Mer om Samhällsbyggnadsbolaget

SBB arbetar aktivt med projekt och cirka 10-20 procent av fastighetsbeståndet består av segmentet Stadsutveckling.

De fastigheter som SBB förvärvar inom segmentet Utvecklingsfastigheter är kassaflödesfastigheter med utvecklingspotential som fram till detaljplan och vidare utveckling genererar ett positivt kassaflöde. Förvärven görs oftast off-market och efter att SBB haft en dialog med respektive kommun för att säkerställa att fastigheten med närområde är prioriterad för stadsutveckling.

Samhällsbyggnadsbolaget har en affärsmässig projektorganisation med gedigen erfarenhet av fastighetsutveckling och transaktioner. Teamet leds av vice VD Krister Karlsson. Under de senaste åren har teamets medlemmar ansvarat för en byggrättsportfölj om totalt cirka en miljon kvadratmeter ljus BTA. Teamet arbetar aktivt för att skapa flexibla och rationella byggrätter (bostadsrätter, hyresrätter och samhällsfastigheter) och har tagit fram byggrätter som passat en bred skara investerare. Organisationen har även stor erfarenhet av att skapa volym- och värdemaximerade detaljplaner och har erfarenhet av att inleda och genomföra försäljningar tidigt i planprocessen.

Hur arbetar SBB med hållbar Stadsutveckling?

SBB anser att hållbar stadsutveckling har sin utgångspunkt i läget och framförallt det kommunikationsnära läget. SBB tror på att man i det moderna stadsnära boendet ska kunna leva utan bil och att kommunikation, närservice, vård, skola och omsorg ska finnas i närområdet. Med den här utgångspunkten har SBB gjort flertalet av sina fastighetsutvecklingsförvärv i anslutning till stationer för spårbunden trafik. Detta gäller för förvärven i Stockholmsområdet såväl som i övriga Sverige. Alla SBB:s utvecklingsområden ligger inom utpekade prioriterade kommunikativa lägen så som Ostlänken och Stadsdelscentrum.