KONTAKTCENTER

Kundtjänst

Dagtid ring 0200-22 72 00

Felanmälan och jour dygnet runt

Felanmäl genom BankID, felanmalan@sbbnorden.se eller 0200-22 72 00

Hyresavifrågor

Ring 031-721 30 35
Telefontid: 10-11:30 samt 13-15
hyresadmin.sbb@newsec.se

Sök Bostad

Sök bostad här

Lokala ortskontor