Andrahandsuthyrning
Andrahandsuthyrning måste godkännas av hyresvärden.

Ansvar
Den hyresgäst som står skrivet på kontraktet ansvarar för lägenheten och för övriga som bor i eller besöker lägenheten. SBB kan säga upp hyreskontraktet om hyresgäst inte betalar hyran i tid, missköter lägenheten eller stör grannar.

Badrum och toalett
I kaklade och plastade våtutrymmen får inga extra handdukshängare, krokar, skåp m.m. som kräver att hål borras i väggen sättas upp. Vid skador kan hyresgästen bli ersättningsskyldig.

Balkong
Det är inte tillåtet att skaka mattor på balkongen. Blomsterlådor får endast hänga på insidan av balkongen på grund av säkerhetsrisken.

Brandvarnare
Kontrollera att det finns en fungerande brandvarnare i din lägenhet.

Bredband och kabel-tv
Som hyresgäst hos SBB har du tillgång till ett basutbud av tv-kanaler. Kontakta ditt lokala kontor för mer information.

Cykelförvaring
Cyklar skall placeras i cykelställ eller cykelrum. Det är inte tillåtet att ställa cykeln i trapphuset.

Dörrar och passager
Se till att alltid stänga dörrar och grindar efter dig. Detta är viktigt så att ingen obehörig tar sig in i huset.

El
Hyresgästen betalar elektriciteten själv. Kontakta kommunen du bor i för att starta abonnemang på elnätet.

Garage/parkeringsplats
Garage/parkeringsplats är endast till för bilar. Garaget får inte användas som lagerlokal/förråd/verkstad eller annan verksamhet än fordonsparkering.

Grillning
Kol-, engångs- och gasolgrill får endast användas i markplan. Grillen måste då placeras minst 3 meter från väggen. Den ska ställas så långt ut från fastigheten att röken inte besvärar grannarna. Det är inte tillåtet att grilla på lekplatser.

Gårdar
Hjälp oss att hålla ordning på gårdar och grönområden genom att kasta ditt skräp i papperskorgarna.

Hemförsäkring
Hyresgästen förbinder sig att under hela avtalstiden inneha giltig hemförsäkring. SBB ersätter inga skador på din egendom som uppstår vid brand eller annan skada i lägenheten.

Husdjur
Husdjur måste vara kopplade utanför lägenheten. Plocka alltid upp bajs från ditt djur. Tänk också på att dina grannar kan uppleva husdjur som störande.

Hänsyn och trivsel
Tänk på att ha en måttlig ljudnivå på samtal, musik och ljudanläggning. Ha gärna en dialog med dina grannar om du tänker anordna en fest.

Exempel på vanliga störningar är högt ljud från radio, tv och stereo, spel från musikinstrument, högljudd fest och annat oväsen, samt djur som inte sköts tillfredställande. Särskilt allvarliga är störningar som pågår mer ständigt och under sen kväll och natt. Tänk på att du som hyresgäst också ansvar för familjemedlemmar och gäster. Observera att det är först efter en anmälan som SBB kan vidta åtgärder mot den som orsakar störningar.

Källare/vind
Dörrar till källare och vind ska alltid hållas låsta. Förråden skall hållas låsta. Inget får förvaras utanför förråden. Detta forslas bort och slängas utan vidare ansvar.

Källsortering
Dina hushållssopor sorterar och slänger du i våra soprum/miljörum. Möbler, elektronik, trädgårdsavfall eller farligt avfall, transporterar du till kommunens återvinningscentral.

Nycklar
Vid borttappade nycklar, cylinderbyte eller borttappad tvättcylinder debiteras ni för kostnaden.

Parabolantenner
Det är inte tillåtet att montera parabolantenner på SBBs fastigheter.

Partytält / Pool / Studsmatta
… eller liknade är inte tillåtet på området.

Rökning
Rökning är förbjuden i lokaler och utrymmen som utnyttjas av hyresgästerna gemensamt. Tänk på att visa hänsyn till dina grannar om du röker på din balkong eller uteplats.

Temperatur
Temperaturen i din lägenhet håller 20-21 grader. Dock lägst 18 grader.

Tillträde för underhåll
SBB har rätt att få tillträde till din lägenhet för att utöva nödvändig tillsyn och utföra reparations- eller förbättringsarbeten. Anses det fara för fastigheten har SBB rätt att gå in i lägenheten utan tillåtelse från hyresgästen. Då hyreskontraktet är uppsagt, är du skyldig att visa lägenheten för nya hyresgäster.

Tillval
Vill du installera diskmaskin, tvättmaskin eller torktumlare kan du göra ett tillval i en del fastigheter. Kontakta ditt lokala kontor för information vad som gäller i den fastighet du bor i.

Trapphus
Du får aldrig förvara något i trapphuset såsom barnvagnar, rullatorer, cyklar, möbler, skor och skräp. Det utgör brandrisk, blockerar utrymningsvägar samt försvårar för städning. SBB kontrollerar kontinuerligt trapphus och källargångar. Barnvagnar och rullatorer ska förvaras på anvisad plats. Dörrmattor får inte läggas utanför lägenheten eftersom de försvårar städning av trapphuset.

Tvättstuga/Torkrum
Du ansvarar för att lämna tvättstugan välstädad efter dig. Rengör alla filter och torka av maskinerna efter dig. Sopa och våttorka golven.

Underhåll och renovering
Kontakta ditt lokala kontor för att få mer information.

Ventilation
Rengör regelbundet ventilationen i badrum och kök.

Skadedjur
Om du upptäcker skadedjur (ex. vägglöss, myror, råttor, kackerlackor) i din lägenhet är det viktigt att snabbt anmäla detta för att minimera spridningen. Anmälan görs till 0200-22 72 00, dygnet runt. Av hygieniska skäl får du inte mata fåglar på balkong eller uteplats. Fåglarna förorenar och maten kan också dra till sig råttor som kan komma in i fastigheten.