Jörgen Adolfsson
Förvaltare
Michael Andersson
Förvaltare
Kurt Geschwindt
Områdeschef Mälardalen
Elke Herbst
Områdeschef
Örjan Klasson
Förvaltare
Carl Leandersson
Förvaltare
Ola Svensson
Regionchef
070-789 57 93
Jonatan Svensson
Förvaltare
Henrik Wessberg
Områdeschef region Syd
Luay Abdallah
Fastighetstekniker
Dario Acamovic
Teknisk Förvaltare
Ibrahim Acar
Fastighetstekniker
Sali Adilov
Fastighetstekniker
Cünéyt Aktaran
Fastighetstekniker
Kjell-Åke Andersen
Fastighetstekniker
Per-Erik Andersson
Fastighetstekniker
Per Andersson
Projektledare Succession
Per Andersson
Fastighetstekniker
Carina Andersson
Fastighetsskötare
Karim Ayob
Fastighetstekniker
Per-Anders Berg
Fastighetstekniker
Ola Bergljung
Projektledare
Susanna Bergsborn
Förvaltare
Anya Blomster
Uthyrare
Annette Boije
Uthyrare
Ebbe Brandt
Uthyrare
Stefan Broberg
Fastighetstekniker
Nina Brostedt
Fastighetstekniker
Lisette Carlsson
Uthyrare
Johanna Carlsson
Uthyrare
Dunia Dasko
Uthyrare
Föräldraledig
Ilhan Demirkiran
Regionchef Stockholm/Mälardalen
Mikael Duvteg
Fastighetstekniker
Carola Edwards
Förvaltare
Rudi Eichhorn
Fastighetstekniker
Petra Ekberg
Förvaltare
Oskar Enokson
Förvaltare
Tobias Eriksson
Fastighetstekniker
Ulf Eriksson
Fastighetstekniker
Mattias Eriksson
Fastighetstekniker
Karl-Gunnar Eriksson
Förvaltare
Mattias Eriksson
Fastighetstekniker
Stefan Fasth
Fastighetstekniker
Dani Fatmir
Fastighetstekniker
Magnus Folkesson
Fastighetstekniker
Oskar Frimert
Teknisk Förvaltare
Klara Gard
Uthyrare
Etem Gegic
Fastighetstekniker
Thomas Geijer
Förvaltare
Håkan Gransell
Fastighetstekniker
Roberto Guerra
Fastighetstekniker
Robin Gustavsson
Biträdande förvaltare
Karim El Hage
Projektchef
Peter Hasslekvist
Fastighetstekniker
Leif Hedlund
Teknisk Förvaltare
Thomas Helander
Fastighetstekniker
Niklas Hellman
Fastighetstekniker
Karin Helm
Förvaltare
Tomas Henriksson
Fastighetstekniker
Nina Holgersson
Uthyrare
Catarina Holmér
Förvaltare
Saga Håkansson
Fastighetsskötare
Anna Ingelstam
Fastighetsförvaltare
Daniel Iversen
Fastighetstekniker
Peter Jansson
Förvaltare
David Janstaff
Fastighetstekniker
Tonny Jarring
Fastighetstekniker
Michael Jernström
Fastighetstekniker
Hans Johansson
Fastighetstekniker
Helén Johansson
Förvaltningsadministratör
Kristian Johansson
Fastighetsskötare
Sebastian Johansson
Fastighetstekniker
Jenny Johansson
Uthyrare
Christina Jonsson
Förvaltningsadministratör
Jan Kans
Teknisk förvaltare
Ferdi Kapkac
Förvaltare
Isabella Kemi
Uthyrare
Ali Khalid
Fastighetstekniker
Tomasz Krokos
Fastighetstekniker
Peter Landwehr
Successionsprojektledare
Håkan Larssen
Förvaltare
Sandra Larsson
Fastighetsskötare
Tomas Larsson
Fastighetstekniker
Jolin Lejonqvist
Uthyrare
Mikael Melin Liljeqvist
Fastighetstekniker
Julia Lind
Förvaltningsadministratör
Anna Ljunggren
Förvaltningsadministratör
Föräldraledig
Petra Lokrantz
Uthyrare Nyproduktion
Ulrica Lundbom
Uthyrare
Anton Lundholm
Fastighetstekniker
Emma Lundmark
Uthyrare
Annica Lundström
Uthyrare
Omaro Lynch
Fastighetstekniker
Haneen Mahmoud
Uthyrare
Emma Mahmutovic
Uthyrare
Martin Mansour
Fastighetstekniker
Robert Mattisson
Teknisk Förvaltare
Ulf Michaelsson
Projektledare
Erik Navarrete
Projektledare
Dennis Nordén
Förvaltare
Jonas Norén
Teknisk Förvaltare
Maria Oskarsson
Uthyrare
San Palm
Uthyrare
Conny Palm
Förvaltare
Mats Perhans
Fastighetstekniker
Kalle Persson
Projektchef
Hampus Pesonen
Fastighetstekniker
Daniel Pionk
Fastighetstekniker
Kian Refat
Förvaltare
Pablo Riquelme
Fastighetstekniker
Anna-Lena Rosenblad
Uthyrare
Ingela Schandersson
Trygghetsvärdinna/Uthyrare
Balzar Schlasberg
Fastighetstekniker
Michael Schrempf
Områdeschef
Therese Seldahl
Förvaltare
Surour Shami
Uthyrare
Föräldraledig
Nicklas Sjöberg
Fastighetstekniker
Patricio Soto
Fastighetstekniker
Jan Storm
Projektchef Nyproduktion
Isak Sundström
Fastighetstekniker
Natalie Svensson
Projektledare Succession
Joachim Svensson
Projektchef
Stefan Söderholm
Fastighetstekniker
Aynor Torakai
Biträdande förvaltare
Pernilla Tränk
Fastighetstekniker
Mathias Wickberg
Fastighetstekniker
Charlotte Wikström
Uthyrare
Ia Wåhgen
Uthyrare
Berfin Yalcin
Biträdande förvaltare
Tony Österholm
Fastighetstekniker
Peter Österlund
Projektledare