Per Sundequist
Regionchef
Ola Svensson
Regionchef
Dario Acamovic
Teknisk Förvaltare
Sali Adilov
Fastighetstekniker
Cünéyt Aktaran
Fastighetstekniker
Ingela Alpfjord
Uthyrare
Frida Andersson
Förvaltare
Alfons Andersson
Uthyrare
Per-Erik Andersson
Fastighetstekniker
Emil Andersson
Förvaltare
Viktor Andersson
Tf Förvaltare
Håkan Andreasson
Fastighetstekniker
Edward Baaklini
Fastighetstekniker
Ola Bergljung
Projektledare
Madelene Björk
Uthyrare
Anya Blomster
Uthyrare
Nathalie Bäck
Förvaltare
Lisette Carlsson
Uthyrare
Johanna Carlsson
Uthyrare
Petra Dahlberg
Förvaltare
Dunia Dasko
Uthyrare
Ilhan Demirkiran
Regionchef Stockholm/Mälardalen
Carola Edwards
Bostadsuthyrare
Rudi Eichhorn
Fastighetstekniker
Petra Ekberg
Förvaltare
Tobias Eriksson
Fastighetstekniker
Ulf Eriksson
Fastighetstekniker
Stefan Fasth
Fastighetstekniker
Dani Fatmir
Fastighetstekniker
Etem Gegic
Fastighetstekniker
Thomas Geijer
Förvaltare
Håkan Gransell
Fastighetstekniker
Roberto Guerra
Fastighetstekniker
Robin Gustavsson
Uthyrare
Tommy Gustavsson
Fastighetsskötare
Karim El Hage
Projektchef
Thomas Helander
Fastighetstekniker
Karin Helm
Förvaltare
Catarina Holmér
Förvaltare
Anna Ingelstam
Fastighetsförvaltare
Peter Jansson
Teknisk Förvaltare
David Janstaff
Fastighetstekniker
Tonny Jarring
Fastighetstekniker
Sofia Jern
Uthyrare
Carla Johansson
Uthyrare
Hans Johansson
Fastighetstekniker
Carl-Magnus Johansson
Fastighetstekniker
Helén Johansson
Förvaltningsadministratör
Kristian Johansson
Fastighetsskötare
Jan Kans
Teknisk förvaltare
Robert Karlsson
Fastighetstekniker
Örjan Klasson
Förvaltare
Tomasz Krokos
Fastighetstekniker
Peter Landwehr
Successionsprojektledare
Jessica Larsson
Uthyrare
Carl Leandersson
Förvaltare
Kari Lehto
Förvaltare
Jolin Lejonqvist
Uthyrare
Mikael Lind
Förvaltare
Julia Lind
Förvaltningsadministratör
Anna Ljunggren
Förvaltningsadministratör
Monika Lundin
Fastighetstekniker
Emma Lundmark
Uthyrare
Haneen Mahmoud
Uthyrare
Kim Malmsten
Bostadsuthyrare
Martin Mansour
Fastighetstekniker
Ulf Michaelsson
Projektledare
Erik Navarrete
Projektledare
Kristoffer Netterberg
Fastighetstekniker
Niclas Nieminen
Teknisk Förvaltare
Patrik Nyberg
Fastighetstekniker
Malin Olsson
Uthyrare
San Palm
Uthyrare
Conny Palm
Projektledare
Mats Perhans
Fastighetstekniker
Kalle Persson
Projektchef
Sophia Petersson
Uthyrare
Daniel Pionk
Fastighetstekniker
Anna-Lena Rosenblad
Uthyrare
Staffan Rydén
Fastighetstekniker
Christer Saarinen
Fastighetstekniker
Göran Samuelsson
Fastighetstekniker
Björn Sand
Projektledare/Platschef
Balzar Schlasberg
Fastighetstekniker
Michael Schrempf
Områdeschef
Jimmy Sjöberg
Fastighetstekniker
Ola Sjödin
Förvaltare
Anna-Carin Skoglund
Regionchef
Patricio Soto
Fastighetstekniker
Roger Stenmark
Fastighetstekniker
Victor Svahn
Områdeschef
Ola Svahn
Fastighetstekniker
Johan Svensson
Förvaltare
Emmy Svensson
Projektassistent
Marko Svensson
Fastighetsskötare
Henrik Wessberg
Områdeschef Skåne
Annelie Westerberg
Uthyrare
Charlotte Wikström
Uthyrare