Anna-Carin Skoglund
Regionchef
Per Sundequist
Regionchef
Ola Svensson
Regionchef
Dario Acamovic
Teknisk Förvaltare
Sali Adilov
Fastighetstekniker
Ingela Alpfjord
Uthyrare
Frida Andersson
Förvaltare
Alfons Andersson
Uthyrare
Per-Erik Andersson
Fastighetstekniker
Edward Baaklini
Fastighetstekniker
Peter Berg
Förvaltare
Madelene Björk
Uthyrare
Anya Blomster
Uthyrare
Nathalie Bäck
Förvaltare
Lisette Carlsson
Uthyrare
Johanna Carlsson
Uthyrare
Petra Dahlberg
Förvaltare
Dunia Dasko
Uthyrare
Carola Edwards
Bostadsuthyrare
Rudi Eichhorn
Fastighetstekniker
Tobias Eriksson
Fastighetstekniker
Ulf Eriksson
Fastighetstekniker
Ann-Marie Forsberg
Fastighetsförvaltare
Thomas Geijer
Förvaltare
Håkan Gransell
Fastighetstekniker
Roberto Guerra
Fastighetstekniker
Robin Gustavsson
Uthyrare
Karim El Hage
Projektchef
Karin Helm
Förvaltare
Catarina Holmér
Förvaltare
Anna Ingelstam
Fastighetsförvaltare
Peter Jansson
Teknisk Förvaltare
David Janstaff
Fastighetstekniker
Tonny Jarring
Fastighetstekniker
Carla Johansson
Uthyrare
Hans Johansson
Fastighetstekniker
Ulrika Jönsson
Uthyrare
Jan Kans
Teknisk förvaltare
Örjan Klasson
Förvaltare
Peter Landwehr
Successionsprojektledare
Kari Lehto
Förvaltare
Jolin Lejonqvist
Uthyrare
Mikael Lind
Förvaltare
Julia Lind
Förvaltningsadministratör
Anna Ljunggren
Förvaltningsadministratör
Monika Lundin
Fastighetstekniker
Emma Lundmark
Uthyrare
Haneen Mahmoud
Uthyrare
Kim Malmsten
Bostadsuthyrare
Martin Mansour
Fastighetstekniker
Ulf Michaelsson
Projektledare
Erik Navarrete
Projektledare
Kristoffer Netterberg
Fastighetstekniker
Niclas Nieminen
Teknisk Förvaltare
Patrik Nyberg
Fastighetstekniker
Malin Olsson
Uthyrare
San Palm
Uthyrare
Conny Palm
Projektledare
Kalle Persson
Projektchef
Sophia Petersson
Uthyrare
Anna-Lena Rosenblad
Uthyrare
Christer Saarinen
Fastighetstekniker
Balzar Schlasberg
Fastighetstekniker
Jimmy Sjöberg
Fastighetstekniker
Ola Sjödin
Förvaltare
Tobias Skallvin
Fastighetstekniker
Roger Stenmark
Fastighetstekniker
Victor Svahn
Förvaltare
Johan Svensson
Förvaltare
Henrik Wessberg
Fastighetsförvaltare
Annelie Westerberg
Uthyrare
Charlotte Wikström
Uthyrare