• Björsjö 42:1
 • Björsjö 42:1
 • Björsjö 42:1
 • Björsjö 42:1
 • Björsjö 42:1
 • Björsjö 42:1
 • Björsjö 42:1
 • Björsjö 42:1
 • Björsjö 42:1
 • Björsjö 42:1
 • Björsjö 42:1
 • Björsjö 42:1
 • Björsjö 42:1
 • Björsjö 42:1
 • Björsjö 42:1
 • Björsjö 42:1
 • Björsjö 42:1
 • Björsjö 42:1
 • Björsjö 42:1
 • Björsjö 42:1
 • Björsjö 42:1

Beskrivning

Fastigheten ligger belägen i Södra Bomhus cirka 6 km öster om Gävle.

På fastigheten finns en byggnad med i ett plan ovan mark som inrymmer
förskoleverksahmet samt en separat gymnastikhallsbyggnad i ett plan. Byggnaderna uppfördes 1983 och en genomgripande ombyggnad/renovering genomfördes 1994.
Byggnaden har stomme av trä, fasader av träpanel och yttertak belagt med papp.
Byggnaden har två-glasfönster med aluminiumbågar. Entré har golvbeläggning av linoleum och delvis målade väggar med träpanel.

Uppvärmning sker med fjärrvärme. Ventilationen är utförd i form av mekanisk till- och frånluftsventilation med återvinning.

Parkeringsmöjligheterna är goda och utgörs av utvändiga parkeringsplatser.

Service

Kommersiell service finns närmast i Gävle.

Kommunikationer

Kollektiva kommunikationer finns i form av bussar
med den närmaste hållplatsen i direkt anslutning till fastigheten.

Kontaktpersoner

Ywonne Nilsen
Förvaltare

+4673-747 27 72

Fakta

Fastighetskategori

Utbildning

Kommun

Gävle

Adress

Pukslagarvägen 20, 804 32 Gävle

Ort

Gävle

Storlek

Office 220 kvm
Övrigt 3171 kvm
Total 3391 kvm

Information

Tomtarea 12 637 kvm. Tomten är friköpt.

Service och felanmälan

Fastighetssnabben
E-post: [email protected] Växelnummer: 0771-90 80 00