• Alkan 1
  • Alkan 1
  • Alkan 1
  • Alkan 1
  • Alkan 1
  • Alkan 1
  • Alkan 1

Beskrivning

På fastigheten finns en byggnad uppförd på 1990-talet med 3-4 våningar ovan mark samt källare. Den absolut största hyresgästen är Polismyndigheten som har administrativa ytor, garage, arrest, skjutbana m m i byggnaden. Byggnaden har stomme av betong , fasad av tegel och takbeläggning av papp och plåt. Fastigheten har fjärrvärme, ventilationen är mekanisk till- och frånluft med återvinning och kyla finns i del av byggnaden. I byggnaden finns ett trapphus med hiss. Entréerna har golv och trappor belagda med klinker och målade väggar. Kontorsdelen utgörs till största delen av cellkontor; golv med linoleum/plastmattor, målade väggar och innertaket är klätt med akustikplattor. I källaren finns omklädningsrum, skjutbana, gym och förråd. Garaget är ihopbyggt med kontorsbyggnaden och har två portar.

Kontaktpersoner

Anna Lideskog
Kontaktperson

+46 70 811 00 63

Fakta

Fastighetskategori

Rättsväsende

Kommun

Gällivare

Adress

Kvarngatan 2, 982 32 Gällivare

Ort

Gällivare

Storlek

Office 4530 kvm
Total 4530 kvm

Service och felanmälan

Felanmälan Fastighetscompetens
Växelnummer: 060-525000

Securitas.
Växelnummer: 08-657 64 49