Beskrivning

På fastigheten finns en byggnad, bestående av två sammanbyggda huskroppar, byggd i slutet av 1960-talet och därefter renoverad vid ett par tillfällen med värdeår 1966. Fastigheten omfattar till övervägande del kontor. Byggnaden är uppförd i 2 till 3 plan jämte källare med garage.
Byggnaden har stomme av betong, fasad av tegel och puts och tak belagt med tegelpannor och plåt. Fastigheten har fjärrvärme och ventilationen är utformad med roterande värmeväxlare. Fönstren är av två- och delvis treglastyp med trä- respektive aluminiumbågar. I byggnaden finns fyra trapphus utrustade med totalt tre hissar. Entréerna har golv och trappor av marmor, klinker och målade väggar. Kontorsdelen utgörs till största delen av cellkontor men det finns även vissa kontors ytor som utgörs av öppna kontorslandskap, golv med till övervägande del linoleum men det finns även vissa med plast- och textilmatta, målade väggar och innertaket är klätt med akustikplattor. I källaren finns, gym, gymnastiksal, teknikutrymmen samt en del arkiv/lagerytor och garage. I byggnaden finns ett antal pentryn med matsalar.

Kontaktpersoner

Erik Nygren
Förvaltare

+46 70 610 51 00

Christina Gradin
Kontaktperson

+46 70 214 10 44

Fakta

Fastighetskategori

Rättsväsende

Kommun

Boden

Adress

Garnisonsgatan 6b 961 61 Boden

Ort

Boden

Area

Office 7430 kvm
Övrigt 523 kvm
Total 7953 kvm

Byggår

1930

Information

Tomtarea 8 220 kvm. Tomten är friköpt.