Beskrivning

På fastigheten finns en byggnad i en våning över marken. Byggnaden har en stomme av trä, glasade fasader och takbeläggning av koppar. Byggnaden är utrustad med en stor mängd fönster med träbågar. Det finns en huvudentré som vetter mot Råbyleden. Fastigheten har fjärrvärme och ventilationen är mekanisk till- och frånluft. Parkeringsmöjligheter utgörs av ungefär 50 parkeringsplatser utomhus.

Kontaktpersoner

Jessica Söör
Förvaltare

+46 726 99 69 35