Beskrivning

Fastigheten omfattar cirka 30 hektar mark i Mariestad. Området karaktäriseras av sina stora grönytor och på fastigheten finns 25 byggnader.

Uthyrningspolicy lägenheter Mellomgården

Hemfosas lägenheter i fastigheten Lillängen 2:1 förmedlas via portalen HomeQ. Lägenheterna tilldelas med köpoängsprincipen, vilket innebär den som har högst köpoäng som visat intresse för en lägenhet, vid tidpunkt, och uppfyller ställda krav tilldelas lägenheten.

De krav som Hemfosa ställer på en hyresgäst är;
* Du måste vara över 18 år
* Vid behov kunna visa upp goda boenedereferenser från nuvarande och/eller tidigare hyresvärdar
* Antalet personer som ska bo i lägenheten är rimligt i förhållande till lägenhetens storlek. Maximalt antal personer per lägenhet: Ett rum och kök maximalt 2 personer, två rum och
kök maximalt 3 personer, tre rum och kök maximalt 4 personer, fyra rum och kök maximalt 5 personer
* Före uthyrning görs en bedömning om kunden sannolikt ha möjlighet att betala månadshyran på den aktuella bostaden. Vi gör en individuell bedömning i dialog med dig som intressent och det är tillräckligt att det är sannolikt att du som hyresgäst har möjlighet att betala hyran vid kalkylering av vad hushållet har kvar att leva på efter att hyran är betald.
* Som komplement till kontroll av inkomst sker även en kreditupplysning. Visar kreditupplysningen att du har betalningsanmärkningar eller skulder kommer du inte att erbjudas lägenhet. Är skulderna betalda måste du kunna uppvisa goda boendereferenser på minst två år.
* Kontrollen görs även för att säkerställa att hyresgästen inte har betalningsanmärkningar, skuld till Hemfosa Fastigheter eller annan hyresvärd och/eller på annat sätt misskött tidigare boende.

För att fastställa vad ett hushåll behöver ha kvar att leva på kan det av Kronofogdemyndigheten fastställda förbehållsbeloppet tillämpas. Förbehållsbeloppet fastställs årligen genom Kronofogdemyndighetens föreskrifter om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. Till disponibla medel bör räknas även försörjningsstöd, bostadsbidrag och bostadstillägg.

Kontaktpersoner

Fredrik Olausson
Förvaltare

+46 720-10 08 89

Jessica Thornander
Regionchef

+46 706 91 02 32

Fakta

Fastighetskategori

Utbildning

Kommun

Mariestad

Adress

Carlbecksvägen 5 542 32 Mariestad

Ort

Mariestad

Area

Industry 793 kvm
Office 3734 kvm
Övrigt 4320 kvm
Total 26719 kvm

Byggår

1960

Information

Tomtarea 292 015 kvm. Tomten är friköpt.