Beskrivning

Fastigheten ligger i Fruängen, som är en förort till Stockholm city. Tomträtten används främst för skol- och fritidsändamål.

På fastigheten finns en byggnad i 2-3 våningar. Delar av byggnaden har källare. 2/3 av fastigheten står på källargrund, och resterande del står på betongplatta. Fasaden består av putsade betongelement och taket är täckt med takpapp. Byggnaden har både 2-glas och treglasfönster med stålramar. Bjälklaget är i betong.

Kontaktpersoner

Mikael Borenstam
Förvaltare

+46 70 234 60 73

Alexander Hedin
Regionchef

+46 70 253 97 73

Fakta

Fastighetskategori

Utbildning

Kommun

Stockholm

Adress

Ellen Keys Gata 2 129 52 Hägersten

Ort

Hägersten

Area

Industry 440 kvm
Office 1055 kvm
Övrigt 2904 kvm
Total 4399 kvm

Information

Tomtarea 3 390 kvm. Tomten är en tomträtt.