Beskrivning

På fastigheten finns en tvåvåningsbyggnad med källare, uppförd 1974. Den största hyresgästen är Polismyndigheten som har administrativa ytor, garage, gym, skjutbana mm i byggnaden. Byggnaden har fasad med träpanel, tak belagt med tegelpannor, fjärrvärme och mekanisk till- och frånluftsventilation. Fönstren är av treglastyp med träbågar.
Byggnaden har två trapphus, varav ett har hiss. Byggnaden är kvadratisk med en stor innergård i mitten. Kontorslokalerna utgörs till största delen av cellkontor med rum längs fasaden och in mot gården. Lokalerna har golv med linoleum/plastmattor, målade eller tapetserade väggar och innertaket är klätt med akustikplattor. Byggnaden har ett pelarsystem vilket möjliggör att det går att ändra rumsstorlek relativt enkelt efter hyresgästernas önskemål. Vid besiktningstillfället konstaterades att byggnaden har ett i huvudsak normalt yttre och inre skick och en normal standard. Parkeringsplatser finns på fastigheten.

Kommunikationer

Avstånd till flyg 1000 meter, spårvagn 555 meter och tunnelbana 45454 meter.

Kontaktpersoner

Jessica Söör
Förvaltare

+46 726 99 69 35