Beskrivning

På fastigheten finns en tvåvåningsbyggnad med källare, uppförd 1974. Den största hyresgästen är Polismyndigheten som har administrativa ytor, garage, gym, skjutbana mm i byggnaden. Byggnaden har fasad med träpanel, tak belagt med tegelpannor, fjärrvärme och mekanisk till- och frånluftsventilation. Fönstren är av treglastyp med träbågar.
Byggnaden har två trapphus, varav ett har hiss. Byggnaden är kvadratisk med en stor innergård i mitten. Kontorslokalerna utgörs till största delen av cellkontor med rum längs fasaden och in mot gården. Lokalerna har golv med linoleum/plastmattor, målade eller tapetserade väggar och innertaket är klätt med akustikplattor. Byggnaden har ett pelarsystem vilket möjliggör att det går att ändra rumsstorlek relativt enkelt efter hyresgästernas önskemål. Vid besiktningstillfället konstaterades att byggnaden har ett i huvudsak normalt yttre och inre skick och en normal standard. Parkeringsplatser finns på fastigheten.

Kontaktpersoner

Ulf Rydell
Förvaltare

076-140 51 35

Anna Saxvall
Förvaltningsadministratör

+46 73 088 57 02

Fakta

Fastighetskategori

Rättsväsende

Kommun

Avesta

Adress

Kungsgatan 42 774 31 Avesta

Ort

Avesta

Storlek

Office 5581 kvm
Total 5581 kvm

Byggår

1983

Service och felanmälan

Martin Sollander AB
E-post: felanmalan@sollander.se Växelnummer: 021-188580