Bäste leverantör till SBB i Kalmar AB (f.d KIFAB i Kalmar AB)

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) har förvärvat bolaget KIFAB i Kalmar AB. SBB har tagit över ägandet och förvaltningen av KIFAB’s fastigheter i egen regi from 1 april.
SBB tar emot fakturor på två sätt, elektronisk faktura och e-postfaktura (PDF-format) där elektronisk faktura rekommenderas. Pappersfaktura mottages ej.

Vid elektronisk fakturering är vår nya VAN operatör Scancloud.

Peppol ID 0007:5560199894
Bolagets org.nr: 556019-9894

Adressen för pdf-fakturor är: [email protected]. Skicka faktura samt eventuella bilagor i en och samma fil. Första sidan ska alltid vara själva fakturan.

Fakturaadressen är:

SBB i Kalmar AB
FE 927 – PMA991001 Scancloud
831 90 Östersund

Nedan finner ni korrekta referensnummer för samtliga fastigheter. Denna info ska anges i fältet ”Er referens” på både elektronisk faktura och e-postfaktura (pdf).

Märkningskrav på faktura vid fältet er referens:                                                      

FASTIGHET                                 REFERENSNR ATT ANGE PÅ FAKTURAN

Plåten 3                                                            1003
Plåten 10                                                          1004
Blåvingen 8                                                     1006
Plåten 2                                                            1009
Hajen 5                                                            1126
Storken 4                                                         1234
Norrgård 1                                                       1238
Norrgård 3                                                      1239
Släggan 3                                                         1312
Babianen 17                                                    1401
Utblicken 2                                                     1402
Utblicken 1                                                     1404
Utblicken 1 sprinkleranläggn.                    1424
Utblicken 3                                                     1405
Vinschhuset 1                                                 1406
Plåten 9                                                           1409
Plåten 1                                                            1411
Bisonoxen 6                                                    1413
Skruven 4                                                        1430
Elefanten 8                                                     1431
Sutaren 22                                                      1501
Iden 1 (del av Sutaren 22)                           1501

Faktura ej knuten till fastighet                  1555

 

SBB som kund hos er behöver få en indikation på om en faktura inte är betald. SBB accepterar inte inkasso-kostnader på grund av felaktigt skickade fakturor från våra leverantörer.

Har ni skickat oss en påminnelsefaktura och inte ser en betalning, då har vi troligen inte fått er faktura initialt. Detta är då med största sannolikhet för att fakturaadressen är fel skriven eller att fakturan är skickad på fel sätt. Ni som leverantör tar då kontakt med beställaren så att problemet blir löst.

Vid frågor kontakta:

Martin Zablotny tel 070-570 15 32
[email protected]