Har du frågor eller synpunkter som berör fastigheter i Växjöområdet? Då kan du maila oss på [email protected] eller kontakta någon av våra anställda här nedan.

Kontaktpersoner

Roger Magnusson
Förvaltare
070-660 38 89
Robert Mattison
Teknisk förvaltare
076-764 87 47
Anna Mossberg
Förvaltningsadministratör
070-660 81 05
Ola Svensson
Regionchef Syd, landschef Danmark
070-789 57 93