Har du frågor eller synpunkter som berör bostäder i Växjö? Då kan du, ringa 0200-22 72 00 eller maila någon av våra anställda här nedan.

Kontaktpersoner

Per Sundequist
Regionchef
Robert Karlsson
Fastighetstekniker
Malin Olsson
Uthyrare
Michael Schrempf
Områdeschef
Patricio Soto
Fastighetstekniker
Johan Svensson
Förvaltare