Har du frågor eller synpunkter som berör bostäder i Växjö? Då kan du kontakta någon av våra anställda nedan.

Kontaktpersoner

Carl Leandersson
Förvaltare
Ola Svensson
Regionchef
070-789 57 93
Henrik Wessberg
Områdeschef region Syd
Ola Bergljung
Teknisk Förvaltare
Anya Blomster
Uthyrare Bostäder
Ingela Schandersson
Trygghetsvärdinna/Uthyrare Trygghetsboende
Patricio Soto
Fastighetstekniker
Joachim Svensson
Projektchef
Ia Wåhgen
Förvaltningsadministratör